Falcılık ve Medyumluk ile Dedektifliğin İlişkisi

Falcılık ve Medyumluk ile Dedektifliğin İlişkisi

Dünyadaki falcılık, iyimserlik bilimi diye adlandırılmaktadır. Gelecekten haber verme, büyü, sihir ve medyumluk kabul etsek ya da etmesek hayatın içinde var olan bir durumdur.

n

Eskiden Afrika şamanlarının kullandığı yöntemler kalıcı ve mantık dâhilinde olsa idi günümüzde de devam ederdi. Eskinin şamanı şimdinin medyumu olmuş başka bir ifade ile… Teknolojiler değiştikçe bu isimler de değişip duracak… Emin olalım ki durumlar, kandırılanlar, sömürülenler aynı kalacak… Şimdi bir örnek evin yaşlı dedesi bir çocuk hakkında şöyle bir yorum yapsın”bu çocuk oyuncaklarını bile kendi yapıyor, çok akıllı ve cimri para kıymeti biliyor bu çocuk zengin olur ve kesin büyük okullarda okur “der ve dedikleri seneler sonra aynen olur… Yaşlı dede medyum ya da falcı değil ama…

n

Siyaset bilimcileri, ülkeler hakkında doğru yorum yapsa ve dedikleri çıksa falcı ya da medyum mu olmuş oluyorlar…

n

Dedektif Medyum ya da falcı olduklarına kendileri de inanmış hasta kişiler Gülben Ergen evlenecek, Deniz Akkaya katarak olacak Mehmet Ali Erbil hacca gidecek, Fenerbahçe şampiyon olacak, Japonya da deprem olacak, borsa düşecek vb. binlerce tahminde bulunur, has bel kader bir tanesi tutunca da cımbız ile çeker ve medyanın gözüne, gözümüze sokarlar…”işte bakın şunu…şunu… bildim”derler….ya da eşine dostuna basından vs kişilere kendi reklamını 3.Ağızdan yaptırırlar… CIA medyumlar ile işbirliği yapıyormuş, inanmayın efendim medyumların şayiası… Şahsi olarak inandığım bir durum var ki kısaca şöyle ifade etmek isterim; cin-şeytan gibi varlıkların ömürleri biz insana göre çok daha uzun ve bildiğiniz gibi ışık hızı ile hareket ederler bu yüzden konumları gereği olacak anlık olayları musallat oldukları bazı kişilere anlık yorum(ki bu yorum kuvvetli bir görüştür)şeklinde iletebilirler, uyanık fırsatçı medyumda bunu hemen ranta dönüştürür…

n

Bildiğimiz gibi iyi huylu bir cin buna tenezzül etmez ancak ifrit dediğimiz yaramaz cinler bu şekilde hem yaramazlıklarını icra etmiş olurlar hem de o kişiyi ele geçirip yaramazlıklarına ortak ederler…(bir doğru beş yanlış bilgi vererek insanlar ile dalga geçerler) Atatürk yıllar önce günümüz yaşananları an ve an ön görmemiş mi? İsterseniz noktayı kalp gözü olarak noktalayalım…

n

Kalp gözü açık kişi, bilgisi ve entelektüel birikimini de harmanlar ise kaç falcı kaç medyum eder siz hesaplayın artık…

n

YANKI DEDEKTİF ŞENOL ÖRS

Falcılık ve Medyumluk ile Dedektifliğin İlişkisi